IDHUB Advisor

Tại ID hub chúng tôi hướng tới một cộng đồng thiết kế chia sẻ và năng động. Là một sân chơi offline cho các cộng đồng thiết kế online, hãy đến và trải nghiệm các lợi ích mà chúng tôi mang đến cho các bạn.

 

Lê Tiến Cường

Deputy GD at DFC Vietnam
Construction and technical leader

 

Đặng Hương Giang

CEO - Flexfit 
Co-founder Toong Co-working space

 

Trần Ngọc Tiến

Interior Team Leader - DFC Vietnam

 

Đặng Minh Hải

Architect

 

Nguyễn Trần Linh

Co-founder/Design Director Studio 8

 

Phan Bá Dũng

Senior Design Architect at Aedas Singapore

 

Nguyễn Thành Trung

Representative of Milou Studio Vietnam

 

Phạm Thị Thảo

Financial advisor DFC Vietnam

 

Đào Xuân Hiệu

Senior Design Architect at Benoy Singapore

 

Nguyễn Quốc Việt

Design Director - DFC Vietnam

 

Nguyễn Nhật Quang

Director at NQT Architecture