MONG MUỐN CỦA CHÚNG TÔI....

Sau bao nhiêu năm đúc kết kinh nghiệm trong quá trình hành nghề cũng như phát triển cộng đồng, chúng tôi mong muốn mang đến một sân chơi năng động và chuyên nghiệp nhất

cho giới thiết kế trẻ của Việt Nam, với hoài bão IDhub sẽ là một trong những đóng góp nhỏ trong quá trình đưa nền thiết kế của Việt Nam hội nhập cùng các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. 

Vũ Cương Quyết

Co-Founder 
MBA - University of Technology Sydney

Vũ Tuấn Trường

Co-Founder 
MA. Urban Design - National Singapore University (NUS)

Lê Anh Tuấn

Co-Founder / Community Developer 
Founder & CEO VietCG community